fbpx

מוטיבצ-מה? כוחות ההנעה בהנאה (הרצאה מוקלטת)

50.00

הרצאת מוטביצ-מה? כוחות ההנעה בהנאה. בהרצאה אלה עונה על השאלות החמות בנושא המוטיבציה: מהי מוטיבציה? כמה סוגים שונים יש?
על מה היא משפיעה עלינו ביומיום? איך זה בא לידי ביטוי? באיזה תחומי חיים?
איך אפשר להשפיע עליה ולשמר אותה?
ההרצאה כוללת דוגמאות מהפרקטיקה, החיים ומחקרים מובילים.
אלה משתפת בכלים ותרגילים שניתן ליישם באופן עצמאי.
ההרצאה מתאימה לכל מי שעבורה הנעת תהליכים היא חלק מהיומיום.
מאמנות, מלוות ויועצות (מכל תחום), בעלות עסקים הנדרשות להנעה עצמית, מנהלות צוות עובדים.
החומר אפילו ניתן ליישום בתחומי ההורות והזוגיות!
אלה שלוי אנטליס,
BA פסיכולוגיה וניהול, MA התנהגות ופיתוח ארגונים.
אלה מקדמת עשייה מתוך מוטיבציה פנימית והסתכלות רחבה על העשייה, דרך סדנאות, הרצאות ותהליכים אישיים, בארגונים ועבור הקהל הפרטי.

הרצאת מוטביצ-מה? כוחות ההנעה בהנאה. בהרצאה אלה עונה על השאלות החמות בנושא המוטיבציה: מהי מוטיבציה? כמה סוגים שונים יש?

על מה היא משפיעה עלינו ביומיום? איך זה בא לידי ביטוי? באיזה תחומי חיים?

איך אפשר להשפיע עליה ולשמר אותה?

ההרצאה כוללת דוגמאות מהפרקטיקה, החיים ומחקרים מובילים.

אלה משתפת בכלים ותרגילים שניתן ליישם באופן עצמאי.

ההרצאה מתאימה לכל מי שעבורה הנעת תהליכים היא חלק מהיומיום. מאמנות, מלוות ויועצות (מכל תחום), בעלות עסקים הנדרשות להנעה עצמית, מנהלות צוות עובדים.

החומר אפילו ניתן ליישום בתחומי ההורות והזוגיות!

אלה שלוי אנטליס,

BA פסיכולוגיה וניהול, MA התנהגות ופיתוח ארגונים.

אלה מקדמת עשייה מתוך מוטיבציה פנימית והסתכלות רחבה על העשייה, דרך סדנאות, הרצאות ותהליכים אישיים, בארגונים ועבור הקהל הפרטי.

גיליון תמחור ומדריך מורחב מתנה

*הצטרפות לרשימת הדיוור של הקהילה